Grote coalitie voor nationaal fietsplan én Europese miljoenen

0

Goed nieuws voor fietsers: de Fietsersbond en de Vervoerregio Amsterdam roepen het Rijk op werk te maken van een nationaal fietsplan. Samen voeren ze een grote coalitie aan van zeventien gemeenten en twaalf provincies. Ze vragen meteen om miljoenen voor fietsinfrastructuur, uit het Europees Herstelfonds.

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Zeker in de grote steden is er sprake van grootschalige woningtekorten, en de komende jaren zal er flink gebouwd moeten worden. “Om de klimaatdoelen te bereiken én nieuwe woningen bereikbaar te maken moeten wij teruggrijpen naar een oer-Hollandse oplossing; de fiets!” zegt Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. “Ook voor het bereikbaar houden van de voorzieningen buiten de steden is de fiets onmisbaar.” Bovendien is fietsen erg gezond en draagt fietsen bij aan onze verkeersveiligheidsdoelstellingen.

Toekomstplan voor de fiets

Het Rijk heeft eerder afspraken gemaakt met provincies en regionale partijen om een Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) te ontwikkelen. De provincies en vervoerregio’s hebben hun huiswerk gedaan en hebben miljoenen gereserveerd maar wachten nu op het Rijk om door te kunnen pakken. De formatie heeft dit proces vertraagd waardoor er ook geen zicht is op geld voor de uitvoering van al de plannen. Om de fietsinfrastructuur van de toekomst aan te leggen, waar bijvoorbeeld veel barrières van huidige infrastructuur te slechten zijn, is namelijk tot 2027 meer dan zeven miljard euro nodig.

Herstelfonds naar fietsinfra

Het Europees Herstelfonds, waarin 6 miljard omgaat, moet gedeeltelijk soelaas bieden: de ondertekenaars roepen het Rijk daarom op om de fiets een prominente plek te geven in het Europese miljardenfonds. “Een plek voor de fiets in het Europese herstelplan ligt voor de hand. Het nationale herstelplan moet namelijk voor minimaal 37 procent worden besteed aan klimaatdoelen. De fiets is hiervoor een logisch middel, terwijl het ook geschikt is om nieuwe woningbouw te ontsluiten en te voldoen aan de eisen vanuit Brussel.” aldus Gerard Slegers, dagelijks bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam.

Goed voorbeeld: België!

België heeft deze boodschap alvast begrepen, door zeven procent van het herstelplan te reserveren voor fietsprojecten (411 miljoen euro). Het zou een goede zaak zijn als de Nederlandse regering ook een belangrijke positie voor de fiets inruimt in het nationale herstelplan. Wanneer mensen meer fietsen draagt dit bij aan de energietransitie, terwijl het ook een belangrijk middel kan zijn in de verstedelijkingsopgave. De fiets maakt Nederland groener en toekomstbestendiger – precies waar het Europees Herstelfonds voor bedoeld is.

 

Deel.

Over de auteur

Comments are closed.