De infrastructuur voor fietsers moet beter

0

In 2018 meldden 46.800 fietsers zich op de eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen, zo blijkt uit cijfers van de webiste veiligheid.nl. Dit aantal is in 10 jaar gegroeid met 31 procent. De Fietsersbond vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en roept de overheid op om de infrastructuur voor fietsers nu echt te verbeteren. 

Verbetering infrastructuur voor fietsers

Veel ongevallen blijken het gevolg te zijn van gebrekkige infrastructuur. Door nu volop in te zetten op verbetering van de fietsinfrastructuur voorkomen we jaarlijks 115 doden en 3850 ernstig gewonden. “Er is geen excuus meer om deze aanpassingen niet door te voeren. Dit zou topprioriteit moeten zijn van alle overheden.” Aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “Concreet betekent dit dat er vaart moet worden gemaakt met een wegontwerp dat voor ouderen geschikt is, met een standaardsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebeouwde kom en met sanering van paaltjes en andere hindernissen op de fietspaden. Het wordt steeds drukker op de fietspaden. Evalueer ook of de huidige fietsinfrastructuur nog voldoet voor de hoeveelheid en de typen fietsers die daar nu rijden.” Gedragsprogramma’s zoals Doortrappen – voor ouderen – of Split The Risk – voor kinderen, zullen na verbetering van de infrastructuur nog veel effectiever zijn.

infrastructuur voor fietsers

Elektrische fiets

Bij de spoedeisende hulp cijfers van veiligheid.nl valt verder op dat berijders van elektrische fietsen vaak zwaarder gewond zijn dan mensen op een gewone fiets. Dit is een effect van de leeftijd van de berijders. De groep senioren die op een elektrische fiets rijdt, wordt de komende jaren alleen maar groter. Met het programma Doortrappen moedigt de overheid ouderen aan actief te blijven fietsen vanwege de gezondheidswinst die dat oplevert. Dit is te meer een reden om te werken aan seniorproof fietspaden. Ook zouden senioren bewuster moeten worden van de snelheid waarmee e-biken gepaard gaat.

Deel.

Over de auteur

Comments are closed.